ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚ.  

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της διοργάνωσης