Μεγαλύτεροι τζίροι, 02/04/2015


Δείτε τους τζίρους και τις αποδόσεις για όλους τους αγώνες του κουπονιού!
  • Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%

  Κ Αγώνας Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος ΑΠ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1 145
ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ
Σ. ΚΟΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ
%
%
%
%
%
2 146
ΑΒΕΛΙΝΟ
ΜΟΝΤΕΝΑ
€4,092.86
2.14
€966.89
27.21%
3.15
€2,054.66
57.83%
4.40
€531.42
14.96%
€510.44
94.55%
€29.45
5.45%
3 147
ΒΑΡΕΖΕ
ΚΑΤΑΝΙΑ
€112,722.98
5.80
€5,324.68
4.73%
3.90
€6,870.00
6.10%
1.73
€100,447.00
89.17%
€49.68
61.11%
€31.62
38.89%
4 148
ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
€2,258.56
3.00
€49.55
2.29%
3.15
€1,627.44
75.05%
2.80
€491.50
22.67%
€48.08
53.38%
€41.99
46.62%
5 149
ΚΡΟΤΟΝΕ
ΣΠΕΤΣΙΑ
€3,731.91
2.72
€1,366.70
36.93%
3.15
€1,860.44
50.27%
3.10
€473.43
12.79%
€20.19
64.42%
€11.15
35.58%
6 150
ΛΑΤΙΝΑ
ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ
€7,566.43
2.14
€3,524.39
51.66%
3.25
€2,327.54
34.12%
4.60
€970.42
14.22%
€642.42
86.34%
€101.66
13.66%
7 151
ΛΙΒΟΡΝΟ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ
€5,256.84
2.38
€495.73
9.47%
3.20
€4,499.32
85.93%
3.60
€241.21
4.61%
€13.16
63.95%
€7.42
36.05%
8 152
ΠΕΣΚΑΡΑ
ΜΠΡΕΣΙΑ
€15,553.76
1.97
€8,983.14
72.12%
3.55
€586.08
4.71%
4.60
€2,886.58
23.17%
€1,431.31
46.20%
€1,666.65
53.80%
9 153
ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ
€3,956.53
2.78
€896.18
27.83%
3.15
€2,014.54
62.56%
3.05
€309.43
9.61%
€721.51
97.98%
€14.87
2.02%
10 154
ΤΕΡΝΑΝΑ
ΜΠΑΡΙ
€6,807.01
3.25
€242.84
3.76%
3.20
€5,342.35
82.62%
2.66
€880.93
13.62%
€102.96
30.20%
€237.93
69.80%
11 155
ΤΡΑΠΑΝΙ
ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
€9,243.68
2.76
€1,196.68
37.22%
3.30
€1,286.02
40.00%
2.94
€732.37
22.78%
€1,742.70
28.91%
€4,285.91
71.09%
12 156
ΜΑΡΙΤΙΜΟ
ΠΟΡΤΟ
€14,937.60
6.80
€6,720.05
45.59%
4.10
€553.64
3.76%
1.64
€7,467.13
50.66%
€172.16
87.49%
€24.62
12.51%