Υπάρχει μεγάλη μερίδα παικτών που επιλέγει τα συστήματα, ως τρόπο στοιχηματισμού. Και αρκετά από αυτά, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στις νόμιμες εταιρίες που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά. Τα πιο διαδεδομένα, είναι:

Trixie: Τρεις επιλογές και 4 στοιχήματα. Τρεις δυάδες και μία τριάδα. Για να κερδίσετε πρέπει οπωσδήποτε να έχετε 2 σωστές επιλογές.

Yankee: Τέσσερα προγνωστικά, από τα οποία συνδυάζονται 11 στοιχήματα: έξι συνδυασμοί των δύο, τέσσερις συνδυασμοί των τριών και ένας συνδυασμός των τεσσάρων. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον δύο προγνωστικά να είναι σωστά.

Patent: Επτά στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων 3 επιλογών σε διαφορετικά αγωνίσματα. Παίζονται 3 μονά, 3 διπλά και 1 τριπλό. Τουλάχιστον 1 ματς πρέπει να είναι σωστό ώστε να υπάρξει το ελάχιστο κέρδος, το ποσό του οποίου έχει να κάνει με το πόσες συνολικά επιλογές θα είναι σωστές. 

Goliath: Οκτώ προγνωστικά και 247 στοιχήματα: 28 συνδυασμοί των 2,  56 συνδυασμοί των τριών, 70 συνδυασμοί των τεσσάρων, 56 συνδυασμοί των πέντε, 28 συνδυασμοί των 6,  8 συνδυασμοί των εφτά και ένας συνδυασμος των οχτώ. Τουλάχιστον δύο προγνωστικά πρέπει να είναι σωστά για να υπάρξει το ελάχιστο κέρδος. 


Heinz: Εξι προγνωστικά και 57 στοιχήματα: 15 συνδυασμοί των δύο, 20 συνδυασμοί των τριών, 15 συνδυασμοί των τεσσάρων, έξι συνδυασμοί των πέντε και ένα συνδυασμό των έξι. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον δύο προγνωστικά να είναι σωστά.

Canadian ή Super Yankee: Ο παίκτης επιλέγει 5 προγνωστικά και αφορά 26 στοιχήματα. Δέκα συνδυασμοί των δύο, δέκα των τριών, πέντε των τεσσάρων και ένας των πέντε. Τουλάχιστον δύο προγνωστικά πρέπει να σωστά για να κερδίσει ο παίκτης.


Lucky 15: Τέσσερις επιλογές και 15 στοιχήματα: 6 διπλά, 4 τριπλά και 1 τετραπλό. Πρόκειται για σύστημα που σε οποιαδήποτε νικητήρια επιλογή υπάρχει κέρδος.

Lucky 31: Σύστημα που αποτελείται από 31 στοιχήματα που συμπεριλαμβάνουν 5 επιλογές σε διαφορετικά αγωνίσματα: 5 μονά, 10 διπλά, 10 τριπλά, και 5 τετραπλά και 1 πενταπλό.

Lucky 63: Εξι προγνωστικά και 63 στοιχήματα: ένα μονό ανά προγνωστικό, 15 συνδυασμοί των δύο, 20 συνδυασμοί των τριών, 15 συνδυασμοί των τεσσάρων, 6 συνδυασμοί των πέντε και ένας των έξι. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον ένα προγνωστικό να είναι σωστό  ενώ φυσικά το αν υπάρξει κέρδος ο ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των σωστών προβλέψεων.

Alphabet: 6 επιλογές σε διαφορετικά αγωνίσματα και 26 στοιχήματα: 2 πατέντες (14 στοιχήματα), 1 Yankee (11 στοιχήματα), και 1 εξαπλό. Οποιαδήποτε νικητήρια επιλογή εγγυάται κέρδος.

Super Heinz: Επτά προγνωστικά και 120 στοιχήματα: 21 συνδυασμοί των δύο, 35 συνδυασμοί των τριών, 35 συνδυασμοί των τεσσάρων, 21 συνδυασμοί των πέντε, 7 συνδυασμοί των έξη και ένας των εφτά. Τουλάχιστον δύο προγνωστικά πρέπει να είναι σωστά για να κερδίσετε - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.